Rewolucja na śmietniku

Gospodarka odpadami komunalnymi od lat spędza sen z powiek włodarzom polskich miast.
Rozwiązanie bieżacych problemów może przynieść nowa technologia.

Coraz większe przepełnienie polskich składowisk śmieci i ich pożary, a w konsekwencji większe zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie epidemiologiczne, są wynikiem nieumiejętnego gospodarowania odpadami. Zbyt dużo potencjalnych surowców na składowiskach nie ulega ponownemu przetworzeniu. Cenne zasoby, które mogłyby zostać wtórnie wykorzystane, piętrzą się wśród reszty śmieci potęgując i tak poważny problem. Potrzebna jest właściwa segregacja, a nad nią czuwać może odpowiednia technologia. Autorzy projektu T-Master opracowali system, który nie tylko identyfikuje gospodarstwo domowe w momencie wyrzucenia odpadów do śmietnika, ale także waży je i prowadzi rejestr zgromadzonych surowców. System Indywidualnej Segregacji Odpadów powiadamia służby odbierające odpady o aktualnym poziomie zapełnienia kontenerów dzięki czemu kursy śmieciarek, dedykowanych do poszczególnych frakcji mogą być dostosowane do czę­stotliwości ich zapełniania.

Czy Polacy są gotowi na zmianę złych nawyków?