Powstaje nowa Cyfrowa Granica

To największe i najbardziej złożone przedsięwzięcie informatyczne realizowane przez Krajową Administrację Skarbową na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Zbitka słowna – „Cyfrowa Granica”, będąca potocznym określeniem głównego komponentu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, to nazwa nadzwyczaj ważnej usługi. Jej celem jest zapewnienie sprawnej obsługi klienta na przejściach granicznych, z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów i elektronicznej wymiany danych. Projekt obejmie większość ruchu przepływającego przez wschodnią i północną granicę Polski, w sumie 1707 km! W ramach zadania ujednolicone zostaną technologie stosowane na wszystkich przejściach granicznych. A tych jest ponad 50, na dodatek bardzo się między sobą różnią.