Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”. T4B sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych powierzonych przez osoby, które zarejestrowały się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej:
  t4bmagazine.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 526-27-09-819, REGON 015512820. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących, prawo do sprostowania danych osobowych; ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
  kontaktować pisząc na adres: iod@t4b.com.pl
 4. Dane osobowe, T4B sp. z o.o. uzyskuje podczas zakładania konta lub realizowania zamówienia za pośrednictwem strony t4bmagazine.pl.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zamówienia;
  • świadczenia drogą elektroniczną usług na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  • „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  • kontaktu w sprawie zamówień i odpowiedzi na pytania;
   a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   oraz:
  • w celu realizacji zobowiązań podatkowych i rachunkowych;
  • windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
   a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 6. W przypadku wyrażenia zgodny na działania marketingowe, podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe mogą być wykorzystane w
  celu:
  • tworzenia spersonalizowanych działań i komunikatów marketingowych;
  • informowania o prowadzonych przez T4B sp. z o.o. programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, itp.;
  • zapisywania danych w plikach cookies.
 7. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, login, hasło.
 8. Uzyskanie przez T4B sp. z o.o. danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawidłowych/niepełnych uniemożliwia
  świadczenie usług oraz realizację zamówienia.
 9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności;
 10. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez T4B sp. z o.o. danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. T4B sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 13. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu (w celach archiwizacyjnych, wykonywania czynności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń, itp., jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia umowy).
 14. T4B sp. z o.o. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

 1. T4B sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem anonimowych informacji zawartych w plikach cookies i danych zebranych przez standardowe narzędzia służące do analityki internetowej (Google Analytics i pokrewne).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne, przechowywane są w pamięci urządzenia, z którego korzysta użytkownik serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych T4B sp. z o.o.. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalną sygnaturę.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika serwisu jest T4B sp. z o.o..
 4. T4B sp. z o.o. wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • „funkcjonalne” zapewniające poprawne funkcjonowania elementów serwisu takich jak: koszyk, obsługa konta zalogowanego, itp.
  • umożliwiające zachowanie sesji, dzięki której zalogowany nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie